ICE

Intercontinental Exchange (ICE) er et amerikansk selskap som eier og driver finansielle og råvaremarkeder og børser. Den ble grunnlagt i mai 2000 i Atlanta, Georgia. ICE-operasjoner inkluderer futures börser, kontanter, sentrale clearinghus og markedstjenester for handel utenom børser. ICE driver futuresbørs i USA, Europa og Singapore. Kontantbørsen inkluderer New York Stock Exchange (NYSE), NYSE ARCA, NYSE National, NYSE AMEX Options, NYSE ARCA Options og NYSE Chicago. ICE driver også seks sentrale clearinghus: ICE Clear U.S., ICE Clear Europe, ICE Clear Singapore, ICE Clear Credit, ICE Clear Netherlands og ICE NGX.