I pengene

En at the money (ITM) opsjon, er en opsjon som har en egenverdi, dvs. innløsningskurs som er under dagens kurs (kjøpsopsjon) eller over dagens kurs (salgsopsjon).