Hostile takeover

En fiendtlig overtakelse er oppkjøpet av et selskap (kalt målselskapet) av et annet (kalt erverver) som oppnås ved å gå direkte til selskapets aksjonærer eller kjempe for å erstatte ledelsen for å få godkjent oppkjøpet. En fiendtlig overtakelse kan gjennomføres enten gjennom et anbudstilbud eller en fullmaktskamp.