Horisontal spread

Opsjonsstrategi hvor man kjøper den ene og utsteder den andre på samme innløsningskurs, men i forskjellige forfallsmåneder.

Strategien benyttes som regel når man mener at det ene forfallet er priset ute av takt med det andre (som f.eks som følge av stor etterspørsel i ett av forfallene). Ulik implisitt volatilitet i forfall kan skyldes annonserte nyheter, som fremleggelse av selskapsresultater, økonomiske nøkkeltall eller sesongavhengige variasjoner (råvarer).

Noen benytter også slike strategier som følge av at hastigheten opsjoner forfaller med øker jo nærmere forfall opsjonen er. Dette gjøres da ved å utstede opsjoner med kort tid til forfall og kjøpe opsjoner lenger ute i forfallssyklusen. Hensikten er da å sitte igjen med en “billig” opsjon med lenger levetid.

En annen motivasjon for denne strategien er å utstede f.eks en kortere kjøpsopsjon om man forventer en midlertidig korreksjon til nedsiden.