HODL

HODL er et begrep avledet av feilstaving av “hold” som refererer til buy-and-hold-strategier i sammenheng med bitcoin og andre kryptovalutaer.