Hode skulder formasjon

Et hode- og skuldermønster er en kartformasjon som fremstår som en grunnlinje med tre topper, de ytre to er tett i høyden og midten er høyest. I teknisk analyse beskriver et hode- og skuldermønster en spesifikk kartformasjon som forutsier en reversering av en bullish-til-bearish trend. Hode- og skuldermønsteret antas å være et av de mest pålitelige trendmønstrene. Det er et av flere toppmønstre som signaliserer, med varierende grad av nøyaktighet, at en oppadgående trend nærmer seg slutten.