Hockey stick

En hockeystick-graf er et linjediagram der en kraftig økning oppstår plutselig etter en kort periode med ro. Linjen som forbinder datapunktene ligner på en hockeystick. Hockeystick-diagrammer har blitt brukt i næringslivet og som et visuelt bilde for å vise dramatiske endringer, som global temperatur og fattigdomsstatistikk.