High yield

Obligasjoner med høy avkastning (også kalt søppelobligasjoner) er obligasjoner som betaler høyere renter fordi de har lavere kredittvurderinger enn obligasjoner med investeringsgrad. Det er mer sannsynlig at misligholdte obligasjoner med høy avkastning er, så de må betale høyere avkastning enn obligasjoner med investeringsgrad for å kompensere investorer.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email