Haircut

Et haircut brukes oftest når det refereres til den prosentvise forskjellen mellom en eiendels markedsverdi og beløpet som kan brukes som sikkerhet for et lån. Det er en forskjell mellom disse verdiene fordi markedsprisene endres over tid, noe utlåneren trenger å imøtekomme. For eksempel, hvis en person trenger et lån på $ 10.000 og ønsker å bruke aksjeporteføljen på $ 10.000 som sikkerhet, vil banken sannsynligvis anerkjenne $ 10.000-porteføljen som bare verdt $ 5000 i sikkerhet. Reduksjonen av eiendelen på $ 5000 eller 50% i sikkerhetsformål kalles haircut.