Guiding

Et børsnotert selskaps guiding er dets rapport til aksjonærene om inntjeningen det forventer å oppnå i kvartalet eller regnskapsåret framover. Alternativt referert til som inntjeningsveiledning eller en fremtidsrettet uttalelse, inneholder rapporten vanligvis inntektsestimater, anslått inntjening og anslag for kapitalutgifter. Dette skal gjøre det lettere for både investorer og analytikere å måle fremtidens resultater.