Grekerne

“Greker” er et begrep som brukes i opsjonsmarkedet for å beskrive de ulike dimensjonene av risiko som er involvert i å ta en opsjonsposisjon. Disse variablene kalles grekere fordi de vanligvis er assosiert med greske symboler. Hver risikovariabel er et resultat av en ufullkommen antakelse eller sammenheng mellom opsjonen og en annen underliggende variabel. Handlere bruker forskjellige greske verdier, som delta, theta og andre, for å vurdere opsjonsrisiko og administrere opsjonsporteføljer.