Greater fool theory

Den større narr-teorien sier at det er mulig å tjene penger ved å kjøpe verdipapirer, enten de er overvurderte eller ikke, ved å selge dem for fortjeneste på et senere tidspunkt. Dette er fordi det alltid vil være noen (dvs. en større eller større tosk) som er villige til å betale en høyere pris.