Gråmarked

Gråmarkedet består av aksjer som ikke er børsnotert, altså unoterte aksjer. Det er betegnet som stedet for alle som drømmer om rask fortjeneste.