Graham-tallet

Graham-tallet er et tall som måler aksjens grunnleggende verdi ved å ta hensyn til selskapets inntjening per aksje og bokført verdi per aksje. Graham-tallet er den øvre grensen for prisklassen som en defensiv investor skal betale for aksjen. I følge teorien anses enhver aksjekurs under Graham-tallet som undervurdert og dermed verdt å investere i.