Global macro

En global makrostrategi er et hedgefond eller en aksjefondstrategi som baserer sine eierandeler hovedsakelig på de generelle økonomiske og politiske synspunktene i forskjellige land eller deres makroøkonomiske prinsipper. Beholdningen kan omfatte lange og korte posisjoner i ulike aksjemarkeder, renteinntekter, valuta, råvarer og futuresmarkeder.