Gjeld

Gjeld er en sum penger lånt av en part fra en annen. Gjeld brukes av mange selskaper og enkeltpersoner som en metode for å gjøre store kjøp som de ikke hadde råd til under normale omstendigheter. En gjeldsordning gir låntakeren tillatelse til å låne penger under forutsetning av at det skal betales tilbake på et senere tidspunkt, vanligvis med renter.