Gilts

Statsobligasjoner i Storbritannia, India og flere andre Commonwealth-land er kjent som gilts. Gilts tilsvarer amerikanske statspapirer i sine respektive land. Uttrykket forgylt brukes ofte uformelt for å beskrive obligasjoner som har svært lav risiko for mislighold og tilsvarende lav avkastning. De kalles gylter fordi de originale sertifikatene som ble utstedt av den britiske regjeringen, hadde forgylte kanter.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email