Gilts

Statsobligasjoner i Storbritannia, India og flere andre Commonwealth-land er kjent som gilts. Gilts tilsvarer amerikanske statspapirer i sine respektive land. Uttrykket forgylt brukes ofte uformelt for å beskrive obligasjoner som har svært lav risiko for mislighold og tilsvarende lav avkastning. De kalles gylter fordi de originale sertifikatene som ble utstedt av den britiske regjeringen, hadde forgylte kanter.