GAAP

Generelt aksepterte regnskapsprinsipper (GAAP) refererer til et felles sett med regnskapsprinsipper, standarder og prosedyrer utstedt av Financial Accounting Standards Board (FASB). Offentlige selskaper i USA må følge GAAP når deres regnskapsførere utarbeider regnskapet. GAAP er en kombinasjon av autoritative standarder (fastsatt av policyboards) og de allment aksepterte måtene å registrere og rapportere regnskapsinformasjon på. GAAP har som mål å forbedre klarheten, konsistensen og sammenlignbarheten av kommunikasjonen av finansiell informasjon.