Futures

Terminkontrakter som er børsnotert. Dette er kontrakter for fremtidig oppgjør eller handel. Prisen avtales ved inngåelse av handelen. Fordi det handler om oppgjør frem i tid må de som handler futures stille sikkerhet (margin) for deler av beløpet ved inngåelse av kontrakten. Dersom kursen beveger seg i motsatt retning av den man har inntatt, vil det bli innkrevd tilleggssikkerhet. Futures-markedene for de ledende aksjeindeksene, statsobligasjoner og råvarer har ofte høyere omsetning (bedre likviditet) enn de underliggende aktivaene. Futures-markedene har ofte påningstider som er vesentlig lenger enn børsene som handler de underliggende instrumentene. Kostnaden på belåning i futures-markedene er, takket være arbitrasje, langt lavere enn om man belåner finansaktiva hos bank eller meglerhus.