Fractional Reserve Banking

Fraksjonell reservebank er et system der bare en brøkdel av bankinnskudd støttes av faktiske kontanter og tilgjengelig for uttak. Dette gjøres for å teoretisk utvide økonomien ved å frigjøre kapital til utlån.