Forward

Oppgjør frem i tid som tar utgangspunkt i dagens kurs og justerer for rentekostnaden i den aktuelle perioden.