Forward P/E

Forward price-to-earnings (forward P / E) er en versjon av forholdet mellom pris og inntjening (P / E) som bruker forventet inntjening for P / E-beregningen. Mens inntektene som brukes i denne formelen bare er et estimat og ikke så pålitelige som nåværende eller historiske inntjeningsdata, er det fremdeles fordeler i estimert P / E-analyse.