Forward-kontrakt

En terminkontrakt er en tilpasset kontrakt mellom to parter for å kjøpe eller selge en eiendel til en spesifisert pris på en fremtidig dato. En terminkontrakt kan brukes til sikring eller spekulasjon, selv om dens ikke-standardiserte natur gjør den spesielt egnet for sikring.