Fortune 500

Begrepet Fortune 500 refererer til en liste over 500 av de største selskapene i USA utarbeidet av Forbes magazine hvert år. Bedrifter er rangert etter sine årlige inntekter for sine respektive regnskapsår. Denne listen inkluderer både offentlige og private selskaper som bruker offentlig tilgjengelige inntektsdata. Å være et Fortune 500-selskap er allment ansett som et prestisje.