Force Majeure

Force majeure refererer til en klausul som er inkludert i kontrakter for å fjerne ansvar for naturlige og uunngåelige katastrofer som avbryter forventet hendelsesforløp og hindrer deltakerne i å oppfylle forpliktelser.