Force Majeure

Force majeure refererer til en klausul som er inkludert i kontrakter for å fjerne ansvar for naturlige og uunngåelige katastrofer som avbryter forventet hendelsesforløp og hindrer deltakerne i å oppfylle forpliktelser.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email