Fintech

Et samlebegrep over selskaper som driver innenfor finansiell teknologi.