Finanskrise

I en finanskrise ser eiendelprisene en kraftig verdifall, bedrifter og forbrukere klarer ikke å betale gjeld, og finansinstitusjoner opplever likviditetsmangel. En finanskrise er ofte forbundet med en panikk eller et bankdrift der investorer selger eiendeler eller tar ut penger fra sparekontoer fordi de frykter at verdien av disse eiendelene vil synke hvis de forblir i en finansinstitusjon. Andre situasjoner som kan betegnes som en finanskrise, inkluderer sprengning av en spekulativ finansboble, et aksjemarkedskrasj, en suverent mislighold eller en valutakrise. En finanskrise kan være begrenset til banker eller spre seg i en enkelt økonomi, økonomien i en region eller økonomier over hele verden.