Fed-balansen

Fed-balansen er en finansregnskap publisert en gang i uken som fordeler eiendelene og forpliktelsene som Federal Reserve (Fed) eier. Rapporten, formelt kjent som “Factors Affecting Reserve Balances”, skisserer i hovedsak faktorene som påvirker både tilbudet og absorpsjonen av Federal Reserve-midler, og hjelper til med å kaste lys over midlene sentralbanken bruker for å injisere kontanter i økonomien.