Fallende kniv

En fallende kniv er et daglig taleuttrykk for et raskt fall i prisen eller verdien på et verdipapir. Begrepet brukes ofte i setninger som “ikke prøv å fange en fallende kniv”, som kan oversettes til å bety “vent på at prisen skal gå ned før du kjøper den.” En fallende kniv kan raskt komme tilbake – i det som er kjent som en piskesag – ellers kan sikkerheten miste all sin verdi, som i tilfelle en konkurs.