Faktor-investering

Faktorinvestering er en strategi som velger verdipapirer på attributter som er forbundet med høyere avkastning. Det er to hovedtyper av faktorer som har drevet avkastning av aksjer, obligasjoner og andre faktorer: makroøkonomiske faktorer og stilfaktorer. Førstnevnte fanger brede risikoer på tvers av aktivaklasser, mens sistnevnte tar sikte på å forklare avkastning og risiko innenfor aktivaklasser.