Enterprise value EV

Enterprise value (EV) er et mål på selskapets totale verdi, ofte brukt som et mer omfattende alternativ til aksjemarkedsverdi. Foretaksverdi inkluderer i beregningen markedsverdien til et selskap, men også kortsiktig og langsiktig gjeld, samt eventuelle kontanter på selskapets balanse.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email