Eiendel

En eiendel, på engelsk asset, er en ressurs med økonomisk verdi som et individ, selskap eller land eier eller kontrollerer med forventning om at det vil gi en fremtidig fordel. Eiendeler rapporteres på selskapets balanse og kjøpes eller opprettes for å øke selskapets verdi eller til fordel for selskapets virksomhet. En eiendel kan betraktes som noe som i fremtiden kan generere kontantstrøm, redusere utgifter eller forbedre salget, uavhengig av om det er produksjonsutstyr eller patent.