EBIT / EBITDA

Earnings before interests and taxes. EBIT er en forkortelse for Earnings before interests and taxes. Dette er det engelske begrepet for driftsresultat. EBITDA er en forkortelse for Earnings before interests taxes depreciations and amortizations. Dette er det engelske begrepet for driftsresultat før avskrivninger.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email