EBIT / EBITDA

Earnings before interests and taxes. EBIT er en forkortelse for Earnings before interests and taxes. Dette er det engelske begrepet for driftsresultat. EBITDA er en forkortelse for Earnings before interests taxes depreciations and amortizations. Dette er det engelske begrepet for driftsresultat før avskrivninger.