Due dilligance

Due diligence er en etterforskning, revisjon eller gjennomgang for å bekrefte fakta i en sak som blir vurdert. I finansverdenen krever due diligence en undersøkelse av økonomiske poster før du inngår en foreslått transaksjon med en annen part.