Dow Jones-indeksen

Verdens mest kjente børsindeks. Grunnlagt av Charles Dow i 1896, for å kunne gi en merkevare til “markedet”. Dow Jones-indeksene er de eldste aksjeindeksen i USA, med Dow Jones Transportation Average som den aller eldste. I dag er Dow Jones mindre relevant, da utvalget av 30 selskaper gir et snevert bilde av markedet på unormale dager. Hvis du investerte 1 krone i indeksen ved oppstart i 1896, har du (eller mest sannsynlig dine etterkommere) verdier for 69.000 kroner. Gjennomsnittlig avkastning for indeksen siden oppstart er 5,4% og 10,08% om utbytte er reinvestert. Selskapene med lengst fartstid i indeksen er 3M, IBM og Merck, som alle har vært komponenter siden 70-tallet.