Double No Touch (DNT)

En digital opsjon som ligner en utstedt straddle/strangle, men hvor utbetaling av et på forhånd avtalt beløp kun inntreffer dersom kursen ikke treffer et bestemt nivå enten over eller under dagens kurs.