Dødskors

Dødskorset er et teknisk chart-mønster som indikerer potensialet for en større utsalg. Dødskorset vises på et diagram når et aksjes kortsiktige glidende gjennomsnitt krysser under det langsiktige glidende gjennomsnittet. Vanligvis er de vanligste glidende gjennomsnittene som brukes i dette mønsteret 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt.