Dodd-Frank

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act er en massiv del av finansreformlovgivningen som ble vedtatt i 2010, under Obama-administrasjonen. Den ble opprettet som et svar på finanskrisen i 2008. Oppkalt etter sponsorer senator Christopher J. Dodd (D-Conn.) Og representant Barney Frank (D-Mass.), Inneholder loven en rekke bestemmelser, stavet over omtrent 2300 sider , som skulle implementeres over en periode på flere år.