Dobbel notering

Dobbel notering refererer til en liste over sikkerhet på to eller flere forskjellige børser. Bedrifter bruker dobbelt notering på grunn av fordelene som ekstra likviditet, økt tilgang til kapital og muligheten for aksjene til å handle i lengre perioder hvis børsene aksjene er notert på er i forskjellige tidssoner oppveier kostnadene ved en andre notering. . Noen børser har en rekke børskategorier for selskaper som søker en dobbel notering, hver med forskjellige krav og fordeler.