Direkteavkastning aksje

Direkteavkastning er selskapets aksjeutbytte i forhold til aksjekursen. Den er et mål for avkastning til aksjeeierne. Direkteavkastning beregnes som Utbytte per aksje / Aksjekurs. Direkteavkastning er en måte å måle hvilken kontantflyt du får for hver krone investert i en aksje. På engelsk kalles dette dividend yield.