Direct market access (DMA)

Direkte markedsadgang (DMA) refererer til tilgang til elektroniske fasiliteter og ordrebøker for børser i finansmarkedet som letter daglige verdipapirtransaksjoner. Direkte markedsadgang krever en sofistikert teknologiinfrastruktur og eies ofte av firmaer som selger. I stedet for å stole på markedsskapende firmaer og meglerforhandlere for å utføre handler, bruker noen kjøpeselskaper direkte markedsadgang for å plassere handler selv.