Digital opsjon

En digital eller en binær opsjon gir utbetaling om noe skjer innen en gitt periode. Utfallet er ja/nei. Et veddemål er en enkel måte å forstå en digital opsjon. Størrelsen på utbetalingen avtales på forhånd og premien for opsjonen vil være et antall prosent av denne. Premiestørrelsen avhenger av sannsynligheten for et positivt utfall.