Diamant

Diamanter er ikke råvarer som normalt eies i finans. Dette fordi markedet for diamanter er veldig lukket og ekte price discovery er vanskelig. For investorer som ønsker å eie diamanter velger noen ETFer som GEMS.