Diagonal spread

Opsjonsstrategi som ligner en vertikal spread, med unntak av at opsjonene man benytter befinner seg i ulike forfallsmåneder.