Derivat

Et derivat på en aksje vil for eksempel gi en bestemt utbetaling avhengig av hva aksjekursen er på et bestemt tidspunkt. De fleste derivater handles på børs. Det finnes en rekke forskjellige finansielle derivater. De fleste er mer eller mindre kompliserte varianter eller kombinasjoner av terminkontrakter og opsjoner.