Den store resesjonen

Den store resesjonen var den kraftige nedgangen i økonomisk aktivitet på slutten av 2000-tallet. Det regnes som den viktigste nedturen siden den store depresjonen. Begrepet Great Recession gjelder både den amerikanske lavkonjunkturen, som offisielt varer fra desember 2007 til juni 2009, og den påfølgende globale lavkonjunkturen i 2009. Den økonomiske nedgangen begynte da det amerikanske boligmarkedet gikk fra boom til bust, og store mengder pantelån verdipapirer (MBS) og derivater mistet betydelig verdi.