Delta

Delta er forholdet som sammenligner endringen i prisen på en eiendel, vanligvis omsettelige verdipapirer, med den tilsvarende endringen i prisen på derivatet. For eksempel, hvis en aksjeopsjon har en deltaverdi på 0,65, betyr dette at hvis den underliggende aksjen øker i pris med $ 1 per aksje, vil opsjonen på den øke med $ 0,65 per aksje, alt annet er lik.