Delta hedging

Delta sikring er en opsjonshandelsstrategi som tar sikte på å redusere, eller sikre, retningsrisikoen forbundet med kursbevegelser i den underliggende eiendelen. Tilnærmingen bruker opsjoner for å kompensere risikoen for enten en enkelt annen opsjon eller en hel beholdningsportefølje. Investoren prøver å nå en delta-nøytral tilstand og ikke ha en retningsbestemt skjevhet på hekken.