Delisting

Delisting er fjerning av et børsnotert verdipapir. Avnotering av et verdipapir kan være frivillig eller ufrivillig og oppstår vanligvis når et selskap slutter å operere, erklærer konkurs, slår seg sammen, ikke oppfyller børsnoteringskrav eller søker å bli privat.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email