Deflasjon

Deflasjon er en generell nedgang i prisene på varer og tjenester, vanligvis forbundet med en sammentrekning i tilbudet av penger og kreditt i økonomien. Under deflasjon stiger kjøpekraften til valuta over tid.